UDGIVELSER

Vælg venligst fra menuen i top.

Udgivelser​

Kostskolens betydning for Alexander Pushkin liv

Lycéet og Sorø Akademi

Forfatter

Af Leif Sestoft

Vejledende udsalgspris
​DKK 150

Peder Lorenzen

1821-1881 & naturhistorie på Sorø Akademi

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

​DKK 150

Gensyn med havet

300 sider. Navicula 2019

Forfatters bedømmelse

★★★★★​

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 250

Fra istid til nutid. Billedkrønike om natur og kultur på Vestsjælland gennem 12.000 år

184 sider. Navicula 2016

Samlet bedømmelse

no rating based on 0 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 100

Professor Paraden

59 sider. Navicula 2015

Samlet bedømmelse

2 based on 2 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 100

Havet. Argonauternes arvegods 2014

208 sider. Navicula 2014

Samlet bedømmelse

1.5 based on 4 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 185

Med fornuften kan man ikke gå i rette. Mennesket J. S. Møller.

50 sider. Særtryk Navicula 2013

Samlet bedømmelse

2 based on 1 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK

Verden som vilje. Det videnskabelige og karrieremæssige raseri

225 sider. Navicula 2011

Samlet bedømmelse

no rating based on 0 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 185

Franz Kafka i Kalundborg og andre myter om liv og død i den danske provins

217 sider. Navicula 2010

Samlet bedømmelse

no rating based on 0 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 185

Vartegn. Kalundborgegnens billedkrønike 1934-2009

70 sider. Navicula 2009

Forfatters bedømmelse

★★★★★​

Samlet bedømmelse

no rating based on 0 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 150

Kalundborg i verdenskrigens skygge

44 sider udgivet i "Årets Gang", Kalundborg Museum, 2008. Særtryk Navicula

Samlet bedømmelse

no rating based on 0 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 100

Tiden er ild. Geneal C.J. de Meza. Karakter og skæbne

357 sider. Navicula 2008

Forfatters bedømmelse

★★★★★​

Samlet bedømmelse

no rating based on 0 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 299

Dengang på Sorø Akademi

155 sider. Navicula 2006

Forfatters bedømmelse

★★★★★​

Samlet bedømmelse

5 based on 1 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 185

Jørgen Laursen

1873 -1931. Malermester, Skriftmaler, Tegner.

Forfatter

Af Leif Sestoft

KRIGSKORRESPONDANCE

BREMEN – DANMARK. ET ESSAY

Forfatter

Af Leif Sestoft

Bagsiden er som forsiden, men viser forfatterens portræt i en ramme tegnet og skåret af Jørgen Laursen.​

Jørgen Laursen

1873 -1931. Malermester, Skriftmaler, Tegner.

Jørgen Laursens ophav havde i nogen grad tilfældighedens præg, idet hans mor og far havde mødtes i en midsommer romance på godset Verthesmine på Als i 1872. Parret lod sig vie een måned efter hans fødsel den 6. marts 1873, og moderen, der led af lungetuberkulose døde een uge før hans eet års fødselsdag. 

Som barn blev han passet af sin barnløse moster, der praktisk nok var gift med hans farbror. Faderen prøvede da at skabe sig en levevej i København, men sejlede i sin 18 fods halvdæksjolle med latinersejl til Als i august -september1873 for at vedkende sig faderskabet, bese konens grav og i øvrigt aftale nærmere. På denne tur havde han selskab af sin afdøde kones fætter, stud. polyt. Johs. Theodor Lorenzen, søn af Peder Lorenzen, hustruens farbror fra Sundsmark, som blev lærer på Sorø Akademi som beskrevet i min bog: "Leif Sestoft. Peder Lorenzen, 1821 -1881 & naturhistorie på Sorø Akademi."


Ligesiden sine første fjorten år på det dengang tyske Als havde hans hovedbeskæftigelse været dekorativ kunst og skrifttegning. Som 14 -årig kom han til sin far på Frederiksberg og insisterede på at blive malerlærling i stedet for at gå i gymnasiet. Han var udlært malersvend i 1892 fra malerfirmaet Møllmann, som lavede en del arbejde for de opkommende skønvirke -kunstnere, og hvor han lærte tegneren Valdemar Andersen at kende. I to år, 1898 og 1899 var han på valsen, en tur der gik fra København til Cairo og tilbage igen over Paris, hvor han oplevede lande og landskaber og hele den europæiske kultur og dens forudsætninger i Grækenland, Mellemøsten og Ægypten.. Helt afgørende vigtigt for ham var oplevelsen af historiens store kunstværker i arkitektur, skulptur og malerkunst, som han ved selvstudium på forhånd var fortrolig med. 

Alt sammenfattet i en velskrevet dagbog der er med i udgivelsen.


Faderen havde som bødger givet sønnen interessen for at skære i træ, som han var meget dygtig til, men havde selv lagt håndværket på hylden. Til gengæld kunne han forære sin søn en stor udlejningsejendom med beegvedliggende villa og værkstedslokaler på adressen Smallegade 43 ved hans hjemkomst. En ret lovende begyndelse på voksenlivet efter en usikker start. Efter hjemkomsten kunne det ikke gå hurtigt nok med at komme igang med livet og allerede i 1902 var han malermester og ægtemand, med hustru Sophie f. Sie fra Flensborg boende og med værksteder på adressen Smallegade 43 B.


Laursen vandt hurtigt ry som en meget pålidelig og dygtig malermester og forretningen voksede hurtigt og gav så store indtægter, at han i betydelig grad kunne hellige sig sin hovedinteresse, skrifttegning og kunsthåndværk indenfor Skønvirkestilens rammer Med udgivelsen af Skønvirkets tidsskrift "Forskønnelsen" fik Jørgen Laursen via de mange kunstanmeldere et forum for sine mange smukke, stilrene og "af den sikreste stilfølelse og skønhedssans bårne skriftprøver" på skilte og tavler.


Jørgen Laursens arbejder anprises uafbrudt i "Forskønnelsen"i årene fra 1911 til 1925 hvorefter sygdomssvækkelse kom til at præge hans sidste år.


Han deltog også i flere meget omfattende renoveringsprojekter på Christianshavn og i City og renoverede lidt uden for nummer hovedbygnngen på herregården Billeshave nord for Middelfart. Han medvirkede til store danske udstillinger i Brasilien og i London og var en skattet lærer og foredragsholder på Grafisk Højskole og Teknisk Skole..

N A V I C U L A

CVR: 79252417

​Telefon: 23 25 40 32

Kystvejen 27, 4400 Kalundborg