UDGIVELSER

Vælg venligst fra menuen i top.

Udgivelser​

Peder Lorenzen

1821-1881 & naturhistorie på Sorø Akademi

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

​DKK 150

Gensyn med havet

300 sider. Navicula 2019

Forfatters bedømmelse

★★★★★​

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 250

Fra istid til nutid. Billedkrønike om natur og kultur på Vestsjælland gennem 12.000 år

184 sider. Navicula 2016

Samlet bedømmelse

no rating based on 0 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 100

Professor Paraden

59 sider. Navicula 2015

Samlet bedømmelse

2 based on 2 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 100

Havet. Argonauternes arvegods 2014

208 sider. Navicula 2014

Samlet bedømmelse

1.5 based on 4 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 185

Med fornuften kan man ikke gå i rette. Mennesket J. S. Møller.

50 sider. Særtryk Navicula 2013

Samlet bedømmelse

2 based on 1 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK

Verden som vilje. Det videnskabelige og karrieremæssige raseri

225 sider. Navicula 2011

Samlet bedømmelse

no rating based on 0 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 185

Franz Kafka i Kalundborg og andre myter om liv og død i den danske provins

217 sider. Navicula 2010

Samlet bedømmelse

no rating based on 0 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 185

Vartegn. Kalundborgegnens billedkrønike 1934-2009

70 sider. Navicula 2009

Forfatters bedømmelse

★★★★★​

Samlet bedømmelse

no rating based on 0 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 150

Kalundborg i verdenskrigens skygge

44 sider udgivet i "Årets Gang", Kalundborg Museum, 2008. Særtryk Navicula

Samlet bedømmelse

no rating based on 0 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 100

Tiden er ild. Geneal C.J. de Meza. Karakter og skæbne

357 sider. Navicula 2008

Forfatters bedømmelse

★★★★★​

Samlet bedømmelse

no rating based on 0 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 299

Dengang på Sorø Akademi

155 sider. Navicula 2006

Forfatters bedømmelse

★★★★★​

Samlet bedømmelse

5 based on 1 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 185

Jørgen Laursen

1873 -1931. Malermester, Skriftmaler, Tegner.

Forfatter

Af Leif Sestoft

naturhistorie på Sorø Akademi

77 sider

​Med udgangspunkt i den markante cand. phil. Peder Lorenzens biografi udfoldes Sorø Akademis betydning for de naturhistoriske fags udvikling i Danmark fra Akademiets tiltagende interesse for denne undervisning i Newtons æraen i 1700 tallet til naturvidenskaberne fik en selvstændig rolle uafhængigt af alt andet end empirisk holdbar forskning. Det førte omkring 1850 til et stærkt øget fokus på disse fagområder i de lærde skoler(gymnasieskolerne), herunder Sorø Akademi, der med Carsten Hauch, Japetus Stenstrup og Frederik Johnstrup havde haft prominente personligheder og forskere som lærerkræfter. 

Da Akademiet var blevet nedlagt i 1848 og skolen skulle fortsætte var der behov for en lærer i naturhistorie med undervisningserfaring og uddannelse som konservator til også at varetage stillingen som ansvarlig for de naturhistoriske samlinger. Denne uddannelse havde Peder Lorenzen, som i sine tredive år på skolen varetog begge hverv med stor enthusiasme. I de første femten år var Fr. Johnstrup også lærer på skolen men blev derefter professor i geologi ved Københavns Universitet, hvor Lorenzens søn som cand. polyt. i kemi fandt ansættelse og inden sin alt for tidlige død udførte meget værdifuld kemisk mineralogisk forskning af især grønlandske mineraler.

I 1901 blev der på Sorø Akademi bygget en selvstændig bygning til naturvidenskabelig undervisning og til samlingerne og i 2009 indviedes det såkaldte Science Center til undervisning i moderne fysik og kemi og relaterede videnskaber.

Bogen er rigt illustreret med protrætter og billeder fra Akademiets bygningsmasse.

Bogens omslag viser Hilkers dekorationer af Stengangens mursøjler på baggrund af den dybtgule dodenkop vægfarve

Vejledende udsalgspris 150 kr.

N A V I C U L A

CVR: 79252417

​Telefon: 23 25 40 32

Kystvejen 27, 4400 Kalundborg