UDGIVELSER

Vælg venligst fra menuen i top.

Udgivelser​

Kostskolens betydning for Alexander Pushkin liv

Lycéet og Sorø Akademi

Forfatter

Af Leif Sestoft

Vejledende udsalgspris
​DKK 150

Peder Lorenzen

1821-1881 & naturhistorie på Sorø Akademi

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

​DKK 150

Gensyn med havet

300 sider. Navicula 2019

Forfatters bedømmelse

★★★★★​

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 250

Fra istid til nutid. Billedkrønike om natur og kultur på Vestsjælland gennem 12.000 år

184 sider. Navicula 2016

Samlet bedømmelse

no rating based on 0 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 100

Professor Paraden

59 sider. Navicula 2015

Samlet bedømmelse

2 based on 2 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 100

Havet. Argonauternes arvegods 2014

208 sider. Navicula 2014

Samlet bedømmelse

1.5 based on 4 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 185

Med fornuften kan man ikke gå i rette. Mennesket J. S. Møller.

50 sider. Særtryk Navicula 2013

Samlet bedømmelse

2 based on 1 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK

Verden som vilje. Det videnskabelige og karrieremæssige raseri

225 sider. Navicula 2011

Samlet bedømmelse

no rating based on 0 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 185

Franz Kafka i Kalundborg og andre myter om liv og død i den danske provins

217 sider. Navicula 2010

Samlet bedømmelse

no rating based on 0 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 185

Vartegn. Kalundborgegnens billedkrønike 1934-2009

70 sider. Navicula 2009

Forfatters bedømmelse

★★★★★​

Samlet bedømmelse

no rating based on 0 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 150

Kalundborg i verdenskrigens skygge

44 sider udgivet i "Årets Gang", Kalundborg Museum, 2008. Særtryk Navicula

Samlet bedømmelse

no rating based on 0 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 100

Tiden er ild. Geneal C.J. de Meza. Karakter og skæbne

357 sider. Navicula 2008

Forfatters bedømmelse

★★★★★​

Samlet bedømmelse

no rating based on 0 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 299

Dengang på Sorø Akademi

155 sider. Navicula 2006

Forfatters bedømmelse

★★★★★​

Samlet bedømmelse

5 based on 1 votes

Forfatter

Af Leif Sestoft

Pris

DKK 185

Jørgen Laursen

1873 -1931. Malermester, Skriftmaler, Tegner.

Forfatter

Af Leif Sestoft

KRIGSKORRESPONDANCE

BREMEN – DANMARK. ET ESSAY

Forfatter

Af Leif Sestoft

Verden som vilje. Det videnskabelige og karrieremæssige raseri

225 sider

Bogen er en fortsættelse af de to første erindringsbøger, “Dengang på Sorø akademi” og “Franz Kafka i Kalundborg” og er en skæbnefortælling om realiseringen af forfatterens/hovedpersonens ambition om at komme til at befinde sig i forreste linie som speciallæge i intern medicin og grundvidenskabelig forsker, en faglig kombination, der rakte noget udover hans konkurrenters, men som af førende forskere i lægevidenskabens grundfag, dengang blev betragtet som ideel for den, der ville føre fagene ind i fremtiden. 

Det skete på den tid, da den Østeuropæiske socialisme led sine store nederlag, mens samme socialisme i Danmark fejrede store triumfer og underlagde sig næsten alle videnskabelige discipliner. Bogens hovedperson delte ikke dette ideologiske synspunkt, men havde som mål, at realisere sig selv eksistentielt og ikke blot politisk.

Han blev overlæge i en kombineret klinisk- og forskningsstilling på et hospital ejet af et privat firma, som på trods af forudsætningen for såvel forskningen som lægegerningen er absolut frihed i tanke og handling, forsøgte at underlægge alle sine medarbejdere et kodificeret adfærdssystem, med det ene formål at sikre ejerne totalmagt og tankekontrol over medarbejderne.

Hovedpersonen gik hverken på kompromis med sine frihedspligter som forsker og læge eller sine frihedsrettigheder som person og blev til sin store lettelse afskediget i tide til ikke at forspilde et helt liv.

Vejl. pris er 185 kr.​​

Anmeldelser​

​Bogen er lige ved at tage pusten fra anmelderen, for der synges prægtigt ud i bogen og uden maskepi. Fænomenet “Videnskabelig uredelighed” er ikke af ny dato, så vi får historien om mødet med den skinbarlige videnskablige svindler i skikkelse af professor Phillip Felig, amerikansk stjerneforsker, og den sleske personage ved navn John Wahren, der tyvstjæler fra en videnskabelig artikel af tre danske forskere, bland andet Leif Sestoft selv. Hvor dagens danske sundhedsvæsen befinder sig i det historiske udviklingsfoløb fra 1960erne til i dag, får vi derfor også et bud på, og det budskab er så trist og sandt, at man skal stå tidligt op for ikke at græde sig i søvn.

Om forskningen hedder det afslutningsvis, polemisk og lige i synet på 70ernes tidsånd: “Forskning er en grundstødning med virkeligheden, som forskeren med sin indsigt finder midler til igen at komme fri af og den er ikke noget, som kan gøre fyldest som en slag øvelse i kvindepolitik, som personalegode eller almindelig underholdning.

Sådan, verden som vilje, ikke verden som forestilling om hvordan den kunne og burde indrettes i den vamle humanismes navn, for så ved vi nok, hvem der trak det længste strå.”

Ulrik Høy i Week-end Avisen

N A V I C U L A

CVR: 79252417

​Telefon: 23 25 40 32

Kystvejen 27, 4400 Kalundborg